Η τεχνική, μελετητική, κατασκευαστική εταιρεία ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε από πολιτικούς μηχανικούς στη Θεσσαλονίκη το 1997. Δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο, στον τομέα των κτιριακών έργων, ασχολούμενη με την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Ο κύριος όγκος της δραστηριότητάς της είναι η υλοποίηση κτιριακών έργων με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου.

Η τεχνική, μελετητική, κατασκευαστική εταιρεία ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε. στα χρόνια λειτουργίας της έχει υλοποιήσει πολλά οικοδομικά έργα υψηλών προδιαγραφών στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στην Κέρκυρα, με σεβασμό πάντοτε στην τέχνη της κατασκευής και την επιστήμη του μηχανικού.

Η τεχνική μελετητική κατασκευαστική εταιρία ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΕ δραστηριοποιείται στους τομείς μελετών και κατασκευών ιδιωτικών έργων. Οι δραστηριότητες της εταιρίας αφορούν σε:

  • Συγκροτήματα κατοικιών και οικοδομών
  • Εξοχικές κατοικίες
  • Κτίρια γραφείων
  • Εμπορικά καταστήματα
  • Υπεραγορές τροφίμων
  • Εμπορικές αποθήκες
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Ανακαινίσεις κτιρίων
  • Διαχείριση κατασκευής (construction management)