Ανάπλαση κτιρίου στο Anatolia College

Τοποθεσία

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τύπος

Επαγγελματικοί Χώροι

Έτος

2018

Ανάπλαση κτιρίου COMPTON (IB) στο Anatolia College.