Εμπορική αποθήκη

Τοποθεσία

Περιοχή αεροδρομίου Θεσσαλονίκης

Τύπος

Επαγγελματικοί Χώροι

Έτος

2019

Στην περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, κατασκευάσαμε μια εμπορική αποθήκη 4.500τμ της εταιρίας Μαγνητική Α.Ε. (Juro-Pro).