Εξαόροφο κτίριο

Τοποθεσία

Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

Τύπος

Κατοικίες

Έτος

2004

Εξαόροφο κτίριο με πυλωτή και υπόγειο στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.