Συγκρότημα κατοικιών

Τοποθεσία

Ελαιώνες Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τύπος

Κατοικίες

Έτος

2008

Κτιριακό συγκρότημα 6 κατοικιών στους Ελαιώνες, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Αυτόνομες κατοικίες με υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική και υψηλή ποιότητα κατασκευής.