Συγκρότημα τετραόροφων κτιρίων

Τοποθεσία

Περαία, Θεσσαλονίκη

Τύπος

Κατοικίες

Έτος

2003

Συγκρότημα 3 τετραόροφων κτιρίων με πυλωτή στην Περαία Θεσσαλονίκης.