Τριόροφο κτίριο

Τοποθεσία

Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τύπος

Κατοικίες

Έτος

2016

Τριόροφο κτίριο με πυλωτή στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.